ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน

ประกาศกองแผนงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน