ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565)

ประกาศรับสมัครงาน รับสมัครงาน มหาสารคาม
ประกาศรับสมัครงาน กองแผนงาน

ประกาศกองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1 (ลูกจ้างเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2565)

ขั้นตอนการ สมัครแบบออนไลน์ คลิก>>https://forms.gle/cKeUCTxXhNX9UUJy7