ระบบสารสนเทศ
 
ลิงค์ภายนอก

เว็บไซต์เดิม
 ประสานนโยบาย หมายมุ่งปฏิบัติ ยืนหยัดในหน้าที่ สร้างสามัคคี ชี้ทางพัฒนา

การบริหารเสี่ยงและควบคุมภายใน

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556


 

นโยบาย

นโยบายการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะกรรมการ

คำสั่งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงาน

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กองแผนงาน

คู่มือ

คู่มือการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนบริหารความเสี่ยง

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน กองแผนงาน

 


 

 

 Update : 26 กรกฏาคม 2556
<
     
       เมนูหลัก      ลิงค์หน่วยงานภายใน มมส      ลิงค์หน่วยงานภายนอก มมส
     
          - หน้าหลัก   - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)
          - ประวัติความเป็นมา   - หมายเลขโทรศัพท์ ภายในมหาวิทยาลัย   - สำนักงบประมาณ
          - รายงานประจำปี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - ค้นหาบุคลากร ภายในมหาวิทยาลัย   - กรมบัญชีกลาง  
          - ข้อมูลพื้นฐาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   - คณะ/หน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย   - กระทรวงศึกษาธิการ  
          - ติดต่อสอบถาม   - ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา   - สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  - กองทะเบียนและประมวลผล    
  - กองประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ    
     
        
     
 
Coppyright © 2015 by กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมาร ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ / โทรสาร : +66 4375 4240 Email : planmsu@gmail.com
Webmaster : โทรศัพท์ภายใน : 1336 Email : planmsu@gmail.com