หน้าหลัก ประวัติความเป็นมา คณะกรรมการ คณะทำงานภาคประชาชน รายงานการประชุม กระดานถาม - ตอบ


มมส จัดประชุมคณะอนุกรรมการภาคประชาชนเพื่อพัฒนาพื้นที่รอบมหาวิทยาลัย   (25/06/2556) 
    เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายการคลังและการพัสดุ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการภาคประชาชน ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ...
มมส จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2556   (04/03/2556)
    เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2556...
มมส จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 3   (10/09/2555)
    มื่อวันที่ 10 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 3/2555 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนิสิต ผู้ประกอบการหอพัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และผู้นำชุมชน กว่า 50 คน ได้ร่วมประชุม...
มมส จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2   (02/05/2555) 
    เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนิสิต ผู้ประกอบการหอพัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และผู้นำชุมชน กว่า 50 คน...
มมส จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1   (06/01/2555) 
    เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2555 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนิสิต ผู้ประกอบการหอพัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และผู้นำชุมชน รวมทั้งสิ้นกว่า 50 คน...
มมส จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชนประจำปี 2554 ครั้งที่ 3  (27/09/2554)
    วันที่ 27 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธาน และผู้นำส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนตำรวจ ตัวแทนผู้ปกครองนิสิต ตัวแทนผู้ประกอบการหอพักนิสิต ตัวแทนนิสิต ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 50 คน...
มมส จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชนประจำปี 2554 ครั้งที่ 2  (29/06/2554)
    เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนิสิต ผู้ประกอบการหอพัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และผู้นำชุมชน กว่า 50 คน
มมส จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชนประจำปี 2554 ครั้งที่ 1  (18/03/2554)
    เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานภาคประชาชนครั้งที่ 1/2554 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการการปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้ปกครองนิสิต...
มมส ติดตามผลการดำเนินงานคณะทำงานภาคประชาชนประจำปี 2553   (07/09/2553)
    เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานภาคประชาชนครั้งที่ 3/2553 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหัวหน้าส่วนราชการการปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนผู้ปกครองนิสิต...
ตรวจเยี่ยมหอพักเครือข่าย  (23/08/2553)
    คณะกรรมการเพื่อการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ออกตรวจเยี่ยมหอพักเครือข่าย ประกอบด้วย หอพักสีรุ้ง,ฐิติพงศ์ แมนชั่น, หอพักสุมลรัตน์, หอพักตักสิลา, หอพักพลอยภัทรา, หอพักเพิ่มพูนทรัพย์, หอพักศรีขามเรียง, และหอพักร่มฉัตร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อธิการบดี ลงพื้นที่ติดตามการสร้างสระว่ายน้ำ-ที่จอดรถ-อาคารสโมสรบุคลากร   (09/06/2553)
    เมี่อวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์สุรชา อมรพันธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และนายเกื้อกูล ดวงจันทร์ทิพย์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ได้ออกติดตามตรวจงานสระว่ายน้ำ...
รายงานผลการดำเนินการของคณะอนุกรรมการด้านจัดระบบจราจรและความปลอดภัย   (19/07/2553)
    คณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ติดตามและตรวจสอบผลการดำเนิน ด้านจัดระบบจราจรและความปลอดภัย
 
 
  ออนไลน์ 1 คน  ทั้งหมด 0020095 คน
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ตั้งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
Powered by Division of Planning