บุคลากรภายใน
บุคลากรภายนอก
หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้งานในระบบ MIS ลืมรหัสผ่าน


Back การประชุมมหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ประจำเดือน มกราคม 2561
Next
อา. จ. อ. พ. พฤ
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
     
รายละเอียดการประชุม
 
แนะนำให้ใช้ Internet Explorer 10
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4240 หมายเลขภายใน 1246

V 2.0