บุคลากรภายใน
บุคลากรภายนอก
หมายเหตุ : ชื่อผู้ใช้งานในระบบ MIS ลืมรหัสผ่าน


Back การประชุมมหาวิทยาลัย มหาสารคาม
ประจำเดือน มิถุนายน 2561
Next
อา. จ. อ. พ. พฤ
         
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
มีการประชุม
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
รายละเอียดการประชุม
 
แนะนำให้ใช้ Internet Explorer 10
งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 0-4375-4240 หมายเลขภายใน 1246

V 2.0