17 ธันวาคม 2561 13:15 น.
 ประสานนโยบาย หมายมุ่งปฏิบัติ ยืนหยัดในหน้าที่ สร้างสามัคคี ชี้ทางพัฒนา
 
กองแผนงาน มมส จัดประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2555
      

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สำนักงานอธิการบดี อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานภาคประชาชน ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายสุทธินันท์ บุญมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนิสิต ผู้ประกอบการหอพัก ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธร และผู้นำชุมชน กว่า 50 คน

โดยได้ร่วมประชุมเพื่อติดตามการรายงานผลการดำเนินงานของคณะทำงานภาคประชาชนประจำปี 2555 ในประเด็นต่างๆ อาทิ การโอนทะเบียนบ้านนิสิตให้มาอยู่ในพื้นที่อาศัยจริง การดำเนินการด้านจราจร ซึ่งมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ คือ คณะกรรมการจราจร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว ลดภาวะโลกร้อน และลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง โดยการจัดบริการรถรางและรถโดยสานสองแถวเพื่อให้บริการนิสิต ทั้งนี้ พบว่าโครงการรถรางได้ประโยชน์ ลดการใช้รถจักรยานยนต์ในมหาวิทยาลัยอย่างมาก แต่ยังมีปัญหาที่นิสิตได้สะท้อนออกมาคือ คนขับรถไม่มีวินัยในการจอดบริเวณป้ายจอดรถ , การจอดรถไม่จอดชิดซ้ายตามกฎจราจรทำให้การจราจรติดขัด , และแนวทางการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกรณีที่มีการขยายการบริการรถราง

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังได้พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ถนนสาย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถึงบ้านดอนยม ซึ่งมีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเทศบาลตำบลท่าขอนยาง ซึ่งได้แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจน

จากการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับทราบข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะทำงานภาคประชาชนประจำปี 2555 จะต้องติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอในที่ประชุมในครั้งต่อไป

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์. 0-4375-4333 ภายใน. 1231

      3 พฤษภาคม 2555 (เข้าชม 3622 ครั้ง)
 


     มีทั้งหมด : 3 หน้า :      1 [2][3] หน้าถัดไป>> 
 

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตั้งอยู่ ณ ชั้น 3 อาคารบรมราชกุมารี ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4240, ภายใน 1330, 1335, 1336, 1349
โทรสาร 0-4375-4240  Website V.2.74